Skip to main content

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) www.claes.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten EKİNOBA MAH AKMAZ SK NO 1/4 İÇ KAPI NO 40 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL adresinde İRFAN ILGIN ÜLKER / CLAES b) Www.claes.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu CLAES'in sahip olduğu internet sitesi www.claes.com.tr'den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye www.claes.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CLAES'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 3.2. Üye, CLAES tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CLAES'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CLAES'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 3.3. Üye www.claes.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 3.4. Üye, www.claes.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 3.5. www.claes.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CLAES'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CLAES'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 3.6. CLAES, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.claes.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CLAES'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CLAES'in bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CLAES'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 3.9. CLAES'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CLAES'in hiçbir sorumluluğu yoktur. 3.10. Www.claes.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı CLAES mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 3.11. CLAES tarafından www.claes.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 3.12. CLAES kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. CLAES, üyenin www.claes.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 3.13. CLAES'e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CLAES ve CLAES iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler, e-bültenler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, CLAES'e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, CLAES iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece CLAES ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve CLAES ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini CLAES'in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. 3.14. CLAES, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde yasal gereklere uygun hareket etmek koşulu ile açıklayabilir. 3.15. CLAES web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye CLAES web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 3.16. CLAES, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya CLAES web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 3.17. CLAES, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Bu sebepten dolayı kullanıcıların üyelik sözleşmesini her fırsatta kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir. 3.18. Taraflar, CLAES ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 3.19. CLAES dönem dönem kullanıcıları için hediye çeki uygulamaları gerçekleştirmektedir. Ancak hediye çekine sahip olmak için suistimal edici davranış ve eylemelerde bulunulduğu tespit edilmesi halinde, CLAES'in ilgili hediye çeklerini iptal ve tazminat hakkı bulunmaktadır. 3.20. CLAES müşteri ve kullanıcılarının eleştiri ve önerilerine açık ve değer veren bir kuruluş olup bu eleştiri ve öneriler çerçevesinde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Böyle bir durumda eleştiri veya öneriyi sunan kullanıcının herhangi bir telif ve sair hak iddia etme hakkı bulunmamaktadır. 3.21. Www.claes.com.tr sitesi üzerinde değişik bölümlerin kullanım koşulları farklılıklar gösterebilmekte olup ilgili bölümü kullananlar bu koşulları peşinen kabul etmiş olacaklardır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CLAES tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CLAES, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
7. Tebligat
Üyelik sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında CLAES, kullanıcısından posta adresi talep etmemektedir. Kullanıcı tarafından bildirilmiş olan elektronik posta adresi kullanıcıya bu sözleşme kapsamında yapılacak bildirimler için geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecek ve bu elektronik posta adresine yapılacak bildirimler ise gönderim tarihinden 1 gün sonrasında kullanıcıya teslim edildiği kabul edilecektir. Kullanıcıların elektronik posta adresinde değişiklik olması durumunda bu durumun en geç 3 gün içerisinde bildirmesi gerekmekte olup aksi takdirde yukarıdaki teslim hali aynen geçerli olacaktır.

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.